O AdBlue®

AdBlue® je provozní kapalina pro SCR katalyzátor, kterým je vybaven každý nový naftový motor vyrobený po roce 2005. Technologie SCR snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech, čímž umožňuje splnění emisních směrnic pro nákladní automobily EURO 4, 5 a 6 a rovněž směrnic pro zemědělskou a stavební techniku TIER IV Interim/Stage IIIB.

O značce AdBlue®

Značka AdBlue® je ve vlastnictví Verband der Automobilindustrie, tj. Svazu automobilového průmyslu, se sídlem v Německu.

Kvalita AdBlue® je zakotvena v normě ISO 22241 vydané International Standard Organisation (ISO ), tj. Mezinárodní organizací pro normalizaci.

Skladování AdBlue®

Zásobník nebo zásobní obal s AdBlue® je vždy nutné skladovat na vhodném místě chráněném před znečištěním a vysokými teplotami, mimo přímé slunce. Zásobník musí být vždy těsně uzavřený.

Při teplotách nad 25 °C může docházet k samovolnému tepelnému rozkladu produktu a uvolňování plynného ammoniaku. To vede ke vzniku nepříjemného zápachu (po čpavku), ale též k postupnému úbytku aktivní látky.

AdBlue® tuhne při –11 °C. Po opětovném rozmrznutí jej lze bez omezení používat. Pro zabezpečení plynulosti při čerpání AdBlue® do nádrže automobilů je vhodné jej skladovat v prostorách, kde teplota neklesá pod 0°C.

O kapalině AdBlue®

AdBlue® je čirá zpravidla bezbarvá kapalina, která se skládá z 32,5% vysoce chemicky čisté syntetické močoviny a 67,5% demineralizované vody.

AdBlue® není nebezpečné pro zdraví člověka ani pro životní prostředí. Nespadá mezi produkty ADR.

Manipulace s AdBlue®

Při každé manipulaci s AdBlue® je nutné dodržovat maximální čistotu.

Jediný správný způsob výdeje AdBlue® je pomocí originálního čistého nepoškozeného výdejního zařízení z originálního obalu nebo zásobníku.

Jakákoliv náhradní nebo improvizovaná řešení mohou vést ke kontaminaci, která mívá za následek poškození SCR zařízení v automobilu a jeho nákladnou opravu.

Doporučujeme používat naše originální výdejní systémy AdBlue®. Máme řešení pro zákazníka každé velikosti.